خدمات

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”false” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”move-into-slider-2 tcb-services” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[column_1 parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”false” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/3″]

[push h=”-20″ hide_low_res=”true”]

[icon name=”tools” style=”box” color=”accent5″ size=”38″ ]

صافکاری

[push h=”30″]

[rev_slider alias=”Small-Promo-1″]

[/rev_slider]

 • صافکاری
 • شاسی‌کشی
 • صافکاری بدون رنگ 100%
 • سپرسازی
 • تعمیر سپر

[/column_1]

[column_1 parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”false” background_video=”” vertical_padding_top=”20″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/3″]

[column_2 parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”false” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”20″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”add-border” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[push h=”-40″ hide_low_res=”true”]

[icon name=”paint-format” style=”box” color=”accent5″ size=”38″ ]

نقاشی

[push h=”30″]

[rev_slider alias=”Small-Promo-2″]

[/rev_slider]

 • رنگ‌آمیزی و ترمیم رنگ
 • واکس و پولیش بدنه
 • ترمیم مات شدگی چراغ
 • مات کردن و کاور بدنه
 • خدمات هیدروگرافی

[/column_2]

[/column_1]

[column_1 parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”false” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/3″ last=”true”]

[push h=”-20″ hide_low_res=”true”]

[icon name=”theme-search” style=”box” color=”accent5″ size=”38″ ]

کارشناسی

[push h=”30″]

[rev_slider alias=”Small-Promo-3″]

[/rev_slider]

 • تشخیص رنگ شدگی با دستگاه
 • تشخصی تصادف
 • امکان ارائه گواهی

[/column_1]

[/column]

[blank h=”50″ hide_low_res=”true” class=””]

[/blank]

[rev_slider alias=”Partners-Logos”]

[/rev_slider]

[divider type=”3″]

[/divider]

[blank h=”70″ hide_low_res=”true” class=””]

[/blank]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.5″ extended=”true” extended_padding=”true” background_color=”#F7F7F7″ background_image=”http://topcarbody.ir/wp-content/themes/auto-repair/samples/images/footer_bg_pattern.png” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center center” background_size=”auto” background_attachment=”fixed” hide_bg_lowres=”false” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”appointment” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[column_1 parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”true” extended_padding=”true” background_color=”” background_image=”http://topcarbody.ir/wp-content/uploads/2018/01/footer_bg_left-man.png” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center bottom” background_size=”auto” background_attachment=”scroll” hide_bg_lowres=”true” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”50″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[column_2 parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”false” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”wpv-hide-lowres” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/4″]

[column_3 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”zoom-in” implicit=”true”]

[push h=”10″]

[icon name=”theme-mouse” style=”box” color=”accent5″ size=”36″ ][push h=”20″]

[/column_3]

[/column_2]

[column_2 parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”false” background_video=”” vertical_padding_top=”25″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”2/3″ last=”true”]

[column_3 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”fade-in” implicit=”true”]

قرار ملاقات تنظیم کنید

[push h=”20″]

[/column_3]

[column_3 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”from-bottom” implicit=”true”]

[contact-form-7 id=”9392″ title=”FREE REQUEST FORM”]

[/contact-form-7]

[/column_3]

[/column_2]

[/column_1]

[/column]

باز کردن چت
سلام
چگونه می تونم کمک کنم؟